När du tar datasäkerhetsfrågor på allvar


 Startsida
 Tjänster
 Kunder
 Kontakt
 Utbildning
-------------------

ODIT

E-mail: posta@odit.se

Tel:
08-449 72 29


Mobil:
070 521 69 25

 

Informations- och kommunikationssäkerhet- Vi hjälper dig att utveckla och utforma säkerhetspolicyer för IT- och informationssystem

- Vi hjälper dig att utveckla och utforma säkerhetspolicy för IT-nätverk

- Vi hjälper dig att utveckla och utforma administrativ säkerhet

- Vi hjälper dig att utföra analyser av system och verksamhet samt IT-infrastruktur och nätverk

- Vi hjälper dig att införa och implementera standarder såsom ISO/IEC 27000 serien, BITS, LIS och MICTS

- Vi hjälper dig att genomföra:

    - Riskhantering

    - Riskanalyser

    - Hotanalyser

    - Säkerhetsanalyser

    - Sårbarhetsanalyser

    - Säkerhet i IT-nätverk

- Vi hjälper dig att utveckla och införa

    - Kontinuitetsplan

    - Incidenthanteringsplan

- Vi ger tips och råd om säkerhetshöjande åtgärder

- Vi genomför utbildningar inom IT-/informationssäkerhet

 


Adress: ODIT Sågstuvägen 2F, 141 49 Huddinge
Tel: 08-449 72 29 . Fax: 08-437 48 731 . E-post:
posta@odit.se