När du tar datasäkerhetsfrågor på allvar


 Startsida
 Tjänster
 Kunder
 Kontakt
 Utbildning
-------------------

ODIT

E-mail: posta@odit.se

Tel:
08-449 72 29


Mobil:
070 521 69 25

 

Informations- och kommunikationssäkerhet

Några av våra kunder

Krisberedskapsmyndigheten
Överstyrelsen för civilberedskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Vägverket
Sjöfartsverket
Ericsson
Upright
Stockholms läns landsting
Kommuner
AddTrust

SIS

 


Adress: ODIT Sågstuvägen 2F, 141 49 Huddinge
Tel: 08-449 72 29 . Fax: 08-437 48 731 . E-post: posta@odit.se