När du tar datasäkerhetsfrågor på allvar


 Startsida
 Tjänster
 Kunder
 Kontakt
 Utbildning
-------------------

ODIT

E-mail: posta@odit.se

Tel:
08-449 72 29


Mobil:
070 521 69 25

 

Informations- och kommunikationssäkerhet

Några enkla råd och tips som höjer säkerheten

1. Ha en säkerhetspolicy. Den ska vara enkel, lättläst och begriplig
      Tips: involvera gärna dina medarbetare vid utveckling av policyn

2. Gör en riskhantering på verksamheten vartannat år
     Tips: välj en strategi som är anpassad till din verksamhetskultur- och miljö. Utgå från säkerhetspolicyn

3. Gör riskanalys vartannat år
    Tips: välj en metod/modell som är anpassad till din verksamhet och börja med de kritiska systemen

4. Ha en kontinuitetsplan som är anpassad till din verksamhetskultur- och miljö
     Tips: kontinuitetsplanen skall innehålla beredskapsplan och katastrofplan. Utgå från säkerhetspolicyn. Testa planen en gång per år

5. Utveckla en incidenthanteringsplan. Den ska vara anpassad till din verksamhet      
     Tips: öva åtminstone två gånger per år

6. Utbilda all personal i säkerhet
     Tips: utbildningen ska vara rollanpassad

- Vi hjälper Dig kostnadsfritt med råd och tips för hur du går tillväga för att skydda och säkra din organisation och dina verksamhetssystem